Jonge Slakjes

Voor de start van onze Escargotière Sint Heribertus hebben we in januari 2010 in Frankrijk jonge slakken besteld. Deze jonge slakken moesten toen nog geboren worden.
De kwekers in Frankrijk gingen in de weken, volgend op onze bestelling, de moederdieren, die daarvoor nodig zijn, wakker maken uit hun winterslaap. Deze moederdieren gingen na enige tijd met elkaar paren en een paar weken later produceerden ze eieren.
De kwekers besteden speciale aandacht aan dit broedsel om ervoor te zorgen dat er geen ziektes van de moederdieren of ongedierte uit het bedrijf meekomen. De gezuiverde eieren worden bij een hogere temperatuur gehouden waardoor de slakjes eerder uit hun ei komen. Als het goed is gebeurt dat eind april en de pasgeboren slakjes zijn dan 3 tot 6 mm groot.

De slakjes zijn zo klein dat er wel 3000 in een Camembert doosje passen. Wij haalden ze op in Frankrijk en hebben ze, na een tussengroeitijd van enkele weken, voorzichtig uitgezet in het park van slakkenkwekerij Sint Heribertus.
Deze slakjes hebben in de daarop volgende jaren gezorgd voor nageslacht.


De slakkenmarkt in België

Met een consumptie van ongeveer 277 ton slakken per jaar eet de Belg gemiddeld 26,4 gram slakken per persoon. Dat zijn, afhankelijk van de grootte van de slak, zo ongeveer 3 tot 5 slakken op jaarbasis per Belg. Daarbij worden er van die 277 ton maar 20 ton binnen België zelf gekweekt!!!! (Gegevens berekend uit info van APAQ-W = Agence Wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité)

De aanvoer van buiten is dus niet gering! In de Balkan landen,Turkije en vooral Noord Afrika worden slakken op grote percelen gekweekt en aldaar of in de andere Europese landen industrieel verwerkt. De slakken uit de Balkan en Turkije lijken nog enigszins op de in België en Frankrijk gekweekte soorten. Uit Afrika komen echter veelal reuze slakken (Achatina’s) die in stukjes worden gehakt en dan per stukje in een slakkenhuis van een andere slak gestopt. De geleverde kwaliteit is zeer wisselend.

Zowel gelet op de hoeveelheid slakken die per persoon per jaar wordt geconsumeerd en op het geringe deel dat van eigen bodem komt, zou er ruimte moeten zijn voor de opzet van meerdere (Belgische) kwekerijen die een eigen streekproduct op de markt kunnen brengen.
Enkele Belgische slakkenkwekers hebben al bewezen dat dit mogelijk is en ook slakkenkwekerij Sint Heribertus richtte zich op het produceren van een streekproduct met een constante kwaliteit en smaak.