NIEUWSBRIEF NUMMER 4 - juni 2012

Beste slakkenvrienden,

We zijn dit jaar lid geworden van het VVV en dat heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen. We ontvangen geregeld mensen die een rondleiding krijgen. Dat bezoek kan worden aangevuld met een proeverij en op verzoek kan er een drankje bij geserveerd worden. We hebben een van de kassen ingericht als bezoekersruimte en kunnen nu makkelijker groepen ontvangen.

De toegang voor mindervaliden is beperkt. Gelet op de ligging van het terrein en de constructie van de kassen is hier helaas ook op langere termijn weinig aan te doen.

Veel bezoekers komen met de auto. Om onveilige situaties op onze smalle toegangswegen te voorkomen is parkeren bij de dorpskerk de enige goede en veilige oplossing. De wandelafstand tot de kwekerij is 300 meter. Wel is het mogelijk om bezoekers bij de kwekerij af te zetten en op te halen.

Omdat het zo lang te koud bleef in dit voorjaar zijn nu pas de eerste jongen te zien in de kas. We doen er alles aan om de populatie weer te laten groeien zodat we eind van het jaar weer slakken kunnen leveren en met een nieuwe lichting het volgende seizoen in kunnen gaan.

SLAKKENDANS
We zijn in contact gekomen met Theo Peeters. Hij maakt een film over onze slakken.
Zijn bedrijf, TP MEDIA, is gespecialiseerd in multimediaproductie en hij heeft jarenlange ervaring in het maken van films voor televisie en particuliere bedrijven. Kijk eens op www.tpmedia.nl.
Bekijk zijn filmpje "Slakkendans" eens via deze link.

Els en Jacques